კრედიტი

მთავარი / კრედიტი

საკრედიტო სისტემით სარგებლობა  ყველა მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშზე თანხის ამოწურვის გამო სერვისის გათიშვიდან 10 დღის განმავლობაში. კრედიტი მომხმარებლისათვის გადახდის 10 დღით გადავადებას გულისხმობს. კრედიტით სარგებლობის ვადის გასვლის შემდეგ, მომხმარებელი სრულად იხდის სააბონენტო გადასახადს, რომელსაც კრედიტით გამოყენებული დღეების ჯამური ღირებულება ავტომატურად გამოაკლდება.

კრედიტის გააქტიურების საშუალებებია: